அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி அரவக்குறிச்சி /Government Arts and Science College Aravakurichi

அரவக்குறிச்சி அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக இணைப்பு கல்லூரியாகும். பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு (10+2) முடித்தவர்களுக்கு அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி அரவக்குறிச்சி , கல்லூரியில் சேர்வதற்கான உதவி குறிப்புகள் இங்கு தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. கல்லூரி விபரம் கல்லூரி பெயர் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி அரவக்குறிச்சி / Government Arts and Science College Aravakurichi மாவட்டம் கரூர் கல்லூரி எண் 1061019 பல்கலைக்கழகம்/ Affiliated to பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் திருச்சிராப்பள்ளி …

அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி அரவக்குறிச்சி /Government Arts and Science College Aravakurichi Read More »

அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி ஆலங்குடி/ Government Arts and Science College Alangudi

ஆலங்குடி அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக இணைப்பு கல்லூரியாகும். பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு (10+2) முடித்தவர்களுக்கு அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி ஆலங்குடி , கல்லூரியில் சேர்வதற்கான உதவி குறிப்புகள் இங்கு தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. கல்லூரி விபரம் கல்லூரி பெயர் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி ஆலங்குடி / Government Arts and Science College, Alangudi மாவட்டம் புதுக்கோட்டை கல்லூரி எண் 1061020 பல்கலைக்கழகம்/ Affiliated to பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் திருச்சிராப்பள்ளி …

அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி ஆலங்குடி/ Government Arts and Science College Alangudi Read More »

அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி திருமயம்/ Government Arts and Science College Tirumayam

திருமயம் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக இணைப்பு கல்லூரியாகும். பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு (10+2) முடித்தவர்களுக்கு அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி திருமயம் , கல்லூரியில் சேர்வதற்கான உதவி குறிப்புகள் இங்கு தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. கல்லூரி விபரம் கல்லூரி பெயர் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி திருமயம் /Government Arts and Science College Tirumayam மாவட்டம் புதுக்கோட்டை கல்லூரி எண் 1061018 பல்கலைக்கழகம்/ Affiliated to பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம், திருச்சிராப்பள்ளி கல்லூரி …

அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி திருமயம்/ Government Arts and Science College Tirumayam Read More »

அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி மணப்பாறை/ Government Arts and Science College Manapparai

மணப்பாறை அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக இணைப்பு கல்லூரியாகும். பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு (10+2) முடித்தவர்களுக்கு அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி மணப்பாறை , கல்லூரியில் சேர்வதற்கான உதவி குறிப்புகள் இங்கு தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. கல்லூரி விபரம் கல்லூரி பெயர் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி மணப்பாறை /Government Arts and Science College Manapparai மாவட்டம் திருச்சிராப்பள்ளி கல்லூரி எண் 1061017 பல்கலைக்கழகம்/ Affiliated to பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம், திருச்சிராப்பள்ளி …

அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி மணப்பாறை/ Government Arts and Science College Manapparai Read More »

அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி ஏரியூர்/ Government Arts and Science College Eriyur-636810

ஏரியூர் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, பெரியார் பல்கலைக்கழக இணைப்பு கல்லூரியாகும். பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு (10+2) முடித்தவர்களுக்கு அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி ஏரியூர் , கல்லூரியில் சேர்வதற்கான உதவி குறிப்புகள் இங்கு தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. கல்லூரி விபரம் கல்லூரி பெயர் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி ஏரியூர் /Government Arts and Science College Eriyur மாவட்டம் தருமபுரி கல்லூரி எண் 1031022 பல்கலைக்கழகம்/ Affiliated to பெரியார் பல்கலைக்கழகம், சேலம் கல்லூரி …

அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி ஏரியூர்/ Government Arts and Science College Eriyur-636810 Read More »

error: